Korati Anina

„Máš to špatně!“ Tuto větu, ovšem v modifikované podobě, jsem vyslechla v kibucu Kfar Ruppin, když jsme s Aninou porovnávaly pozdrav skautů židovských a svazových. Ukázalo se, že špatně to nebylo, jen jinak. V životě Aničky Vohryzkové – Aniny Korati bylo vždycky všechno jinak. I cesta do Palestiny, kterou jiní zvládli za týden, se v jejím případě protáhla na šest let…

Korati Anina.pdf