Propojené dějiny: československý příspěvek k založení Státu Izrael

Masarykův lid, roč. 24, č. 3, září 2018

Propojené dějiny: československý příspěvek k založení Státu Izrael.pdf