Recenze brožury "Sionistický skauting a židovská mládežnická hnutí v severních Čechách"

Autor: Petr Balajka; Obecní noviny Židovské obce v Praze, roč. 19, č. 12, září 2022

Recenze_brožury_Sionistický_skauting_severní_Čechy.pdf