Rozhovor o sionistickém skautingu

Záznam rozhovoru o sionistickém skautingu odvysílaném na Rádiu 7 v magazínu "Židé a my" ve čtvrtek 3. 3. 2022 v 16:30