Židovská mládeži, představujeme se ti 2.

Maskil, roč. 12, č. 1, září-říjen 2012